過去のブログの記事が消えてしまったので、まさかの0スタート。
キーワードを入れて内容を醸成していく。

キーワード

RX Vega fan speed
kext Utility.app
Info.plist AMD10000Controller.kext

sudo bash
nano /System/Library/Extensions/AMD10000Controller.kext/Contents/Info.plist

(at near the end of the file add to 'aty_properties' dict the following:)
<key>PP_PhmSoftPowerPlayTable</key>
<data>tgIIAQBcAOEGAADuKwAAGwBIAAAAgKkDAPBJAgCOAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIBXABPAkYClACeAb4AKAF6AIwAvAEAAAAAcgIAAJAAqAJtAUMBlwHwSQIAcQICAgAAAAAAAAgAAAAAAAAABQAHAAMABQAAAAAAAAABCIQDhAO2A+gDGgRMBGAEfgQBAegDAQGEAwAIYOoAAABAGQEAAYA4AQAC3EoBAAOQXwEABAB3AQAFkJEBAAZQvQEABwEI0EwBAAAAgAAAAAAAAESNAQABAAAAAAAAAADcxwEAAgAAAAAAAAAAmPwBAAMAAAAAAAAAANgbAgAEAAAAAAAAAAD0QAIABQAAAAABAAAAHGQCAAYAAAAAAQAAAGiBAgAHAAAAAAEAAAAABWDqAAAAQBkBAACAOAEAANxKAQAAkF8BAAAACChuAAAALMkAAAH4CwEAAoA4AQADkF8BAAT0kQEABdCwAQAGOMEBAAcACGw5AAAAJF4AAAH8hQAAAqy8AAADNNAAAARobgEABQiXAQAGsK0BAAcAAWg8AQAAAQQ8QQAAAAAAUMMAAAAAAIA4AQACAAA0mAEABAAAAQgAmIUAAEC1AABg6gAAUMMAAAGAuwAAYOoAAJQLAQBQwwAAAgDhAACUCwEAQBkBAFDDAAADeP8AAEAZAQCIJgEAUMMAAARAGQEAgDgBAIA4AQBQwwAABYA4AQDcSgEA3EoBAFDDAAAGAHcBAAB3AQCQXwEAUMMAAAeQkQEAkJEBAAB3AQBQwwAAARgAAAAAAAAAC+QS0AckE0sACgBUA5ABkAGQAZABkAGQAZABAAAAAAACBDEHkAGQAZABkAEAAFkAaQBKAEoAXwBzAHMAZABAAJCSl2CWAJBVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAtQwAAACEGDqAAACEA==</data>
<key>PP_DisablePowerContainment</key>
<integer>1</integer>
(ctrl+x, to exit & save)

touch /System/Library/Extensions; kextcache -update-volume /
reboot

https://www.insanelymac.com/forum/topic/325120-vega-frontier-edition-on-high-sierra/?page=6

https://www.insanelymac.com/forum/topic/325120-vega-frontier-edition-on-high-sierra/?page=14&tab=comments#comment-2633781

aty_properties

PP_DisableClockStretcher
1
PP_DisableULV
1
ここにいれる PP_EnableUploadFirmware
0
PP_Falcon_QuickTransition_Enable
1
PP_GfxOffControl
0
PP_PhmUseDummyBackEnd
0
PP_ToolsLogSpaceSize
524288LSMinimumSystemVersion

10.14

OSBundleLibraries
      <key>PP_DisableDIDT</key>
      <integer>0</integer>
      <key>PP_DisablePowerContainment</key>
      <integer>1</integer>
      <key>PP_DisableVoltageIsland</key>
      <integer>0</integer>
      <key>PP_FuzzyFanControl</key>
      <integer>1</integer>
      <key>PP_PhmSoftPowerPlayTable</key>
      <data>
      tgIIAQBcAOEGAADuKwAAGwBIAAAAgKkDAPBJAgBkAAgA
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAIBXABPAkYClACeAb4AKAF6AIwA
      vAEAAAAAcgIAAJAAqAJtAUMBlwHwSQIAcQICAgAAAAAA
      AAgAAAAAAAAABQAHAAMABQAAAAAAAAABCCADhAO2A+gD
      AQQaBDMETAQBAUwEAQGEAwAIYOoAAABAGQEAAYA4AQAC
      3EoBAAOQXwEABAB3AQAFkJEBAAZssAEABwEIgDgBAAAA
      gAAAAAAAAJBfAQABAAAAAAAAAACghgEAAgAAAAAAAAAA
      sK0BAAMAAAAAAAAAAMDUAQAEAAAAAAAAAADQ+wEABQAA
      AAABAAAA4CICAAYAAAAAAQAAAPBJAgAHAAAAAAEAAAAA
      BWDqAAAAQBkBAACAOAEAANxKAQAAkF8BAAAACChuAAAA
      LMkAAAH4CwEAAoA4AQADkF8BAAT0kQEABdCwAQAGwNQB
      AAcACGw5AAAAJF4AAAH8hQAAAqy8AAADNNAAAARobgEA
      BQiXAQAG7KMBAAcAAWg8AQAAAQQ8QQAAAAAAUMMAAAAA
      AIA4AQACAAAkcQEABAAAAQgAmIUAAEC1AABg6gAAUMMA
      AAGAuwAAYOoAAJQLAQBQwwAAAgDhAACUCwEAQBkBAFDD
      AAADeP8AAEAZAQCIJgEAUMMAAARAGQEAgDgBAIA4AQBQ
      wwAABYA4AQDcSgEA3EoBAFDDAAAGAHcBAAB3AQCQXwEA
      UMMAAAeQkQEAkJEBAAB3AQBQwwAAARgAAAAAAAAAC+QS
      AABYAlAACgBUA5ABkAGQAZABkAGQAZABAAAAAAACBBQH
      3ADcANwALAEAAFkAaQBKAEoAXwBzAHMAZABAAJCSl2CW
      AJBVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAtQwAAACEGDqAAAC
      EA==
      </data>

Categorized in:

雑稿,

Last Update: 2019-04-07